Nascimento
1995
Nascimento
Jogador
2012/13
Changchun YataiChangchun Yatai [Jun.A S19]
China
2013/14
SacavenenseSacavenense [Jun.A S19]
Portugal
2014/15
SacavenenseSacavenense
Portugal
2015/16
TorreenseTorreense
Portugal
2016/17
Yanbian FCYanbian FC
China
PinhalnovensePinhalnovense
Portugal
2017/18
Oriental Dragon FCOriental Dragon FC
Portugal
2018/19
Changchun YataiChangchun Yatai
China
TorreenseTorreense
Portugal
Empréstimo - Oriental Dragon FC
Legenda

Nascimento - Nascimento
Falecimento - Falecimento
Jogador - Jogador
Treinador - Treinador
Dirigente - Dirigente
Presença - Presença
Título - Título
Prémio - Prémio
Marco histórico - Marco histórico